Aktualności

2018-09-03 Uczniowie ruszają do szkoły, NGO do konsultacji
Photo by Lucía Pizarro Coma, freeimages.com

W pierwszy dzień nowego roku szkolnego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała kilka projektów rozporządzeń, które dotyczą codziennej działalności organizacji pozarządowych. Wśród skierowanych do konsultacji dokumentów są m.in. propozycje nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań składanych w konkursach, ale także wzory dokumentów służących sprawozdawczości organizacji pożytku publicznego, w tym z pozyskiwania 1% podatku.

Od dzisiaj (03 września br.) przez najbliższe trzy tygodnie można zgłaszać uwagi i propozycje do projektów rozporządzeń poddanych konsultacjom. Wszystkie projekty zamieściliśmy w serwisie stacja-konsultacja.pl. Dla uproszczenia, każde rozporządzenie wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji połączyliśmy do jednego pliku. W serwisie stacja-konsultacja.pl można przeglądać i komentować projekty.

Poniżej znajduje się wykaz konsultowanych dokumentów wraz z bezpośrednimi odnośnikami do serwisu stacja-konsultacja.pl:

1. Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty realizacji zadania publicznego i uproszczonego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania >>

2. Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych >>

3.
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań >>

4. Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego >>

5. Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego >>

6. Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego >>

7. Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego >>

8. Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego >>