Aktualności

2018-10-20 Trzynaście miejsc rzecznictwa
Photo by Sergey Lebedev, freeimages.com

Reprezentanci Federacji są społecznie zaangażowani w łącznie 13 zespołach opiniodawczo-doradczych i międzysektorowych grupach roboczych. Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych oraz dbanie o dobry wizerunek organizacji należą do naszych celów statutowych.

Przed kilkoma dniami zgłoszony przez Federację kandydat do Krajowego Komitetu Ekonomii Społecznej został członkiem tego gremium. Niebawem kończą się kadencje Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa, w których również mamy przedstawicieli. Oprócz tych grup i zespołów jesteśmy także obecni w toruńskiej RDPP, Komitecie Monitorującym RPO naszego województwa oraz grupach i zespołach zajmujących się problematyką związaną z funduszami europejskimi, w tym także na szczeblu krajowym.

Aby zebrać informacje o naszej obecności i aktywności w gremiach opiniodawczo-doradczych utworzyliśmy… zakładkę internetową (tutaj >>). Dodatkowo, od kilku już lat, dla zainteresowanych losami Kujawsko-Pomorskiego RPO mamy grupę tematyczną na Facebooku.