Aktualności

2022-06-08 Trzy spotkania organizacji pozarządowych w województwie - zapraszamy!

Kontynuujemy spotkania organizacji pozarządowych. Po okresie przerwy, spowodowanej przede wszystkim pandemią, nadeszła pora by fundacje i stowarzyszenia znowu rozmawiały ze sobą o dalszej aktywności i wspólnych działaniach. Dlatego organizujemy cykl spotkań organizacji z województwa. Będzie okazja do dyskusji, rozmów i wymiany pomysłów. Zapraszamy na spotkania do Brodnicy (21 czerwca), do Włocławka (23 czerwca) i do Inowrocławia (28 czerwca).

Przez ostatnie dwa lata odbywało się niewiele spotkań integracyjnych i warsztatowych dla organizacji pozarządowych, a w efekcie ograniczeń i wyzwań związanych z pandemią nastąpił spadek aktywności fundacji i stowarzyszeń. Czas to zmienić! Zapraszamy na spotkania, które są dobrą okazją, by odnowić, rozwinąć lub nawiązać kontakt z innymi organizacjami, wymienić pomysłami, jak i rozwinąć wiedzę i kompetencje.

Każde z zaplanowanych wydarzeń ma taki sam program i charakter - dwa spotkania tematyczne prowadzone w dwóch równoległych grupach. Wydarzeniom tym nadaliśmy wspólny tytuł oddający aktualną sytuację i kondycję sektora obywatelskiego: „Co zrobić by działania naszych organizacji były bardziej skuteczne”.

W każdym z miast, rozmawiać będziemy na dwa tematy: (1) Jak zmieniać otoczenie oraz (2) Jak rozwijać wolontariat i aktywność społeczną. Będzie także czas na integrację wszystkich uczestników dzięki „spotkaniu przy lunchu” oraz wymiana doświadczeń i ustaleń między grupami.

Grupa „Jak zmieniać otoczenie” zajmie się określeniem problemów utrudniających bieżącą działalność oraz rozwój organizacji pozarządowych, wyzwaniami dla aktywności liderów lokalnej społeczności i organizacji, wyszukaniem najlepszych rozwiązań i metod na skuteczne rzecznictwo interesów i dążeniem do zmiany, w tym poprzez gremia opiniodawcze i konsultacyjne. Mowa będzie także o możliwościach finansowania działań, które służą wprowadzaniu zmiany w otoczeniu.

Grupa „Jak rozwijać wolontariat i aktywność społeczną” rozmawiać będzie o aktywności członków organizacji i o wolontariacie, o tym jak organizować działania organizacji tak, by aktywność społeczna osób w nią zaangażowanych przynosiła jak najlepsze efekty, a także jakie są możliwości finansowania rozwoju aktywności społecznej i wolontariatu w stowarzyszeniach i fundacjach.

Program spotkań zamieściliśmy tutaj >>. Startujemy zawsze o godz. 09:30.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak niezbędne jest zgłoszenie przez formularz uczestnictwa >>, w którym można wybrać udział w konkretnym spotkaniu.

Do zobaczenia!