Aktualności

2018-10-04 Trzy nowe linie finansowe na wsparcie NGO (do konsultacji)
Photo by B S K, freeimages.com

Regulaminy kolejnych trzech konkursów na rozwój organizacji można od dziś przez najbliższe 10 dni komentować i opiniować. Tym razem do konsultacji trafiły planowane konkursy na „wsparcie doraźne NGO”, „rozwój think-tanków obywatelskich” i „rozwój organizacji strażniczych”. Wszystkie są elementami Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO).

Narodowy Instytut Wolności (NIW) zakończył 01 października br. konsultacje regulaminu konkursu na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych (pisaliśmy o tym tutaj >>), a już od dziś ruszyły konsultacje kolejnych trzech regulaminów. Wszystkie dokumenty NIW konsultuje poprzez serwis stacja-konsultacja.pl. Oprócz regulaminu komentować można także wzory wniosków, kartę oceny formalnej i kartę oceny merytorycznej.

Konkurs „Wsparcie doraźne - Edycja 2018” (Priorytet 5 PROO)
Konkurs zakłada udzielanie dotacji na pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego. Dotacje udzielana będą na okres do 31 grudnia 2018 roku i przekazywane w formie jednorazowej transzy w wysokości do 10 tys. zł (bez konieczności wniesienia wkładu własnego). Rozliczenie dotacji będzie wymagało potwierdzenia zrealizowania zaplanowanych działań. Link do konsultacji zasad konkursu >>

Konkurs „Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich - Edycja 2018” (Priorytet 4 PROO)
Konkurs przewiduje dotacje na pokrycie wydatków związanych ze wsparciem inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think-tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, nie działających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym). Dotacje udzielane będą na okres do 24 miesięcy w wysokości do 300 tys. zł (bez wkładu własnego). Rozliczenie następować będzie przez rezultaty (za pomocą metody kwoty ryczałtowej). Link do konsultacji zasad konkursu >>

Konkurs „Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich - Edycja 2018” (Priorytet 3 PROO)
Konkurs wesprze działania statutowe organizacji strażniczych i mediów obywatelskich oraz rozwój instytucjonalny tych organizacji, w tym budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją. Dotacja udzielana będzie na okres do 24 miesięcy w wysokości od 20 tys. zł do 200 tys. zł (bez konieczności wniesienie wkładu własnego). Dotacja będzie rozliczana przez rezultaty, za pomocą metody kwoty ryczałtowej. Link do konsultacji zasad konkursu >>.

Uwagi do dokumentów można zgłaszać do 14 października 2018 roku.

Informacja o rozpoczęciu i zasadach konsultacji na stronie Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Narodowy Instytut Wolności  >>.