Aktualności

2013-05-22 Trwa rekrutacja na bezpłatny kurs księgowy NGO

Ponad 60h zajęć, wykwalifikowani trenerzy-praktycy księgowości, zajęcia w formie warsztatów, praca nad konkretnymi przykładami dotyczącymi NGO, część zajęć na komputerach, indywidualne spotkania i weryfikacja poprawności prowadzenia ksiąg. Kurs jest bezpłatny dla uczestników, gdyż uzyskał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W kursie mogą wziąć udział przedstawiciele NGO z całego województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zajmują się lub chcą się zajmować księgowością stowarzyszeń i fundacji (organizacje bez działalności gospodarczej).

Kurs obejmuje przekrojowo najważniejsze elementy rachunkowości NGO, a spis podejmowanych zagadnień można zobaczyć tutaj>>>. Etapem przygotowawczym do kursu będą szkolenia dot. ram prawnych funkcjonowania NGO oraz funkcjonalności Microsoft Excel na potrzeby księgowości NGO.

Kurs będzie realizowany w dwóch grupach: w Bydgoszczy i Toruniu, obejmie 6 dni szkoleniowych oraz pakiet godzin konsultacji na podmiot. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, nocleg (jedna z sesji będzie dwudniowa) oraz certyfikaty uczestnictwa. Szkolenia wprowadzające odbędą się jeszcze w czerwcu, a kurs rozpocznie się na przełomie sierpnia i września 2013 roku.

Warunkiem kwalifikacji jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 5 czerwca 2013 roku. Liczba miejsc jest ograniczona tylko do 30 osób. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Toruniu.Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich