Aktualności

2012-08-30 Trener NGO - zakończyliśmy pierwszy moduł

Za nami pierwsze warsztaty trenerskie w ramach projektu „ Akademia Trenera NGO”. Rozpoczęliśmy od treningu interpersonalnego, który poprowadziła Lucyna Weroniczak (doświadczona superwizorka, i trener drugiego stopnia PTP, współpracująca ze STOP-em ).

- Trening interpersonalny jest fundamentalnym elementem naszego cyklu szkoleniowego - podkreśla Hanna Brzuszczak, koordynator projektu - dlatego poświęciliśmy tej części aż cztery dni szkoleniowe. Szkolenie odbywało się w dniach 23-26 sierpnia 2012 roku w Ciechocinku (Hotel ATLAS). Uczestnikami cyklu są przedstawiciele organizacji pozarządowych z regionu wyłonieni w dwuetapowym procesie rekrutacji. - Kolejne szkolenia będą nie mniej ciekawe – dodaje Hanna Brzuszczak – już we wrześniu prawo i zarządzanie w NGO."Akademia Trenera NGO" to projekt Federacji, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Akademia ma za zadanie pomóc osobom zaangażowanym w działalność organizacji pozarządowych, które jednocześnie zdobywają doświadczenia w pracy jako prowadzący szkolenia lub udzielający doradztwa. Akademia to trzy wyjazdowe warsztaty trenerskie oraz indywidualne spotkania coachingu.
 Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  -  PO FIO 2012.