Aktualności

2017-06-30 Test na model wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi
Photo by Carsten Schlipf, freeimages.com

Pamiętacie zeszłoroczne spotkania i dyskusje nad pomysłem środowiskowego wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi? Dzięki nim powstało innowacyjne rozwiązanie (tzw. model wsparcia), które zostało złożone jako wniosek o dofinansowanie ze środków PO WER. Od września ruszy pilotaż tego rozwiązania.

W piątek, 30 czerwca Ministerstwo Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu na realizację innowacji społecznych w zakresie deinstytucjonalizacji wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 4.1 PO WER). Na pierwszym miejscu listy dofinansowanych wniosków znalazł się projekt szerokiego partnerstwa: RC fundacji konsultingu i rehabilitacji (Lidera projektu), Fundacji Wiatrak (obie organizacje są członkami Federacji), Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, Gminy Miasta Toruń i Powiatu Chełmińskiego. To właśnie w Toruniu i w powiecie chełmińskim model będzie pilotażowo wdrażany od września br. przez trzy najbliższe lata.

O wypracowanym modelu wsparcia i procesie jego tworzenia, w który obok RC fundacji konsultingu i rehabilitacji i Fundacji „Wiatrak” zaangażowana była Federacja odpowiadająca w przedsięwzięciu za konsultacje społeczne pisaliśmy już wcześniej. Opisywaliśmy m.in. serię 6 spotkań konsultacyjnych w województwie podczas których projekt modelu był prezentowany i dyskutowany. Model jest rozwiązaniem wypracowanym przez zespół ponad 20 osób z różnymi doświadczeniami i pomysłami, które na co dzień stykają się z problemami zaburzeń psychicznych (lekarze, społecznicy, pracownicy pomocy społecznej, wolontariusze, osoby z zaburzeniami psychicznymi, członkowie rodzin osób chorujących). Model zakłada, że wsparcie dla osób z zaburzeniami jest najbardziej skuteczne i najbardziej potrzebne na poziomie powiatowym, blisko miejsca zamieszkania potrzebujących. Dlatego w pomoc osobom chorującym zaangażowane powinno być lokalne środowisko.