Aktualności

2012-09-26 Takiego Programu nie chcemy

W takim kształcie Program nie powinien być wdrażany – napisali członkowie Zarządu Federacji do zespołu przygotowującego Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES). Opinia ta była podsumowaniem uwag zgłoszonych przez Federację do projektu Programu KPRES.

W stanowisku Federacji czytamy m.in.: Istnieje poważna obawa, że Program przyniesie efekty odmienne od zamierzonych. Przede wszystkim zaszkodzi wszelkiej kreatywności w sektorze ekonomii społecznej, bowiem sztywne ramy, jakie Program nałoży na funkcjonowanie w sektorze ekonomii społecznej oraz na funkcjonowanie obecnej sieci wsparcia ekonomii społecznej nie pozwolą reagować na zmianę, na nowe i aktualne wyzwania, na bieżący kontekst gospodarczy.

Uwagi Federacji dotyczą różnych elementów projektu Programu od poziomu definicji, przez niekompletną diagnozę, nieprecyzyjny cel oraz działania bazujące głównie na rozbudowanie instytucji i jednostek odpowiedzialnych za wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią stanowiska, jak i z samym projektem Programu, którego konsultacje właśnie przedłużono do 28 września br.