Aktualności

2011-02-03 Szwajcarskie fundusze dla polskich ngo

Już wkrótce zostanie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla polskich organizacji pozarządowych w ramach Szwajcarskiego Grantu Blokowego. To dodatkowa i mało wypromowana forma finansowania projektów polskich NGO. Aktualnie trwają prace nad dokumentacją programową. Konferencja otwierająca planowana jest ma marzec br.

Grant podzielony jest na dwa fundusze. Pierwszy, Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, dotyczy takich obszarów tematycznych jak edukacja obywatelska, działania kontrolne czy partycypacja w polityce publicznej, a dysponuje sumą ok. 16,7 mln franków. Drugi, Fundusz Partnerski, na który przeznaczono 1,8 mln franków, wspiera działania rozwijające współpracę instytucji polskich i szwajcarskich.

Warto śledzić losy Grantu w Polsce - bliższe informacje dostępne są na stronie internetowej Grantu Blokowego, natomiast na stronie internetowej Federacji będziemy podawać na bieżąco główne zmiany dotyczące tego funduszu.

Grant Blokowy dla polskich organizacji pozarządowych jest elementem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, programu bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski oraz 9 innych państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku.