Aktualności

2022-03-03 Szkolenia: Jak organizować i rozwijać wolontariat w szkole?

W trakcie trwania konkursu na wsparcie finansowe akcji wolontariatu szkolnego organizujemy dwa jednodniowe (i oczywiście bezpłatne) szkolenia dla nauczycieli poświęcone organizowaniu i rozwijaniu wolontariatu szkolnego.

Szkolenia zaplanowaliśmy w Toruniu (08 marca) i w Bydgoszczy (11 marca), a podczas spotkań mowa będzie m.in. o prawnych aspektach organizowania wolontariatu w szkole, o podejmowania współpracy z innymi organizacjami i instytucjami, o obowiązkach organizatora wolontariatu, a zasadach prowadzenia dokumentacji, o ubezpieczeniu wolontariuszy, o przygotowywaniu planów pracy dla Szkolnych Korpusów Solidarności oraz o sposobach zachęcania uczniów do aktywności wolontariackiej. 

W trakcie szkoleń będzie także mowa o naszym konkursie na wsparcie finansowe akcji i inicjatyw przygotowanych przez uczniów (informacje o konkursie tutaj >>) - szkolenie może pomóc w przygotowaniu poprawnej aplikacji w konkursie.

Rekrutujemy uczestników do dwóch grup szkoleniowych:

pierwsza – 08 marca br. (wtorek) w Toruniu w godz. 10:00-15:00,
druga – 11 marca br. (piątek) w Bydgoszczy w godz. 10:00-15:00.

Rekrutacja odbywa się przez formularz w którym można wybrać termin szkolenia. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Link do formularza zgłoszeniowego >>
 

Uwaga!

Zgłaszając się na szkolenie należy również zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu Korpusu Solidarności (SOW).