Aktualności

2012-02-16 Sześć kroków do etyki - dodatkowy termin szkolenia

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji bezpłatnego szkolenia „Sześć kroków do etyki w NGO. Jak być organizacją etyczną?”, podczas którego dyskutować będziemy o fundamentalnych zasadach funkcjonowania organizacji pozarządowych w odniesieniu do konkretnych przykładów z działalności podmiotów III sektora.
 
W moderowanej przez specjalistę dyskusji omawianych będzie sześć zasad: niezależność (w stosunku do podmiotów I i II sektora), przejrzystość (finansowa i merytoryczna), odpowiedzialność i rzetelność, partnerstwo (w teorii i praktyce) oraz unikanie konfliktu interesów w kontekście konkretnych i realnych sytuacji z codziennej działalności organizacji pozarządowych. Zasady te zostały ujęte w przyjętej przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych ‘Karcie Zasad Organizacji Pozarządowych’.
 
Szkolenie jest bezpłatne, skierowane do przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji z województwa kujawsko-pomorskiego i odbędzie się 24 lutego 2012 roku (piątek) w Toruniu (Hotel Mercure Helios, ul. Kraszewskiego 1/3) w godzinach 9.00-16.00. Zapewniamy materiały szkoleniowe, poczęstunek (przerwy kawowe, lunch).
 
Warunkiem zakwalifikowania się do udziału jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 22 lutego 2012 roku na numer faksu 56 651 82 78 bądź e-mailem na adres federacja@federacja-ngo.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o przyjęciu decyduje data zgłoszenia.

Karta zgłoszenia (pobierz >>>)

 

 

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych – rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej” (Więcej o projekcie>>>).