Aktualności

2012-12-13 Strażnik z NGO

Federacja wypracowuje koncepcję działań strażniczych – są już konkretne plany i pomysły. Powstały jako efekt długich przygotowań i pracy zespołu eksperckiego działającego przy Federacji. Ostatnim elementem tych przygotowań były trzydniowe warsztaty.

Czym są działania strażnicze? To monitorowanie przez organizacje lub obywateli standardów funkcjonowania administracji, jakości świadczonych usług, przejrzystości działań, ich finansowania ze środków publicznych i wreszcie ich efektów. Nadrzędny cel działań strażniczych to dbałość o dobro wspólne.

Od 3 do 5 grudnia br. członkowie zespołu eksperckiego Federacji uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach ‘Działania strażnicze’. Spotkanie poprowadzili specjaliści z warszawskiego Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, a warsztaty służyły wypracowaniu zakresu działań strażniczych planowanych przez Federację od 2013 roku. Tak więc określone zostały aktualne obszary zainteresowania federacyjnego Biura Monitoringu, w tym m.in. procedury związane z tworzeniem programów współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, ich konsultacje społeczne; zasady powoływania i funkcjonowania ciał dialogu (np. rad pożytku publicznego); udział przedstawicieli ngo w międzysektorowych zespołach roboczych; efektywność rozwiązań finansowych w pomocy społecznej czy ograniczenia w możliwościach wspierania osób niepełnosprawnych. Wszystkie te koncepcje działań strażniczych wypływają z konkretnych problemów i zainteresowań osób i organizacji współtworzących Federację.

Założenia dla każdego z działań są takie same – wymagają przygotowania merytorycznego i obywatelskiego zaangażowania, by kwestię problemową nie tylko zauważyć, ale na podstawie faktów obiektywnie przeanalizować, wyciągnąć wnioski oraz – co najważniejsze – uruchomić działania na rzecz pożądanej zmiany.