Aktualności

2011-03-25 Stracone cztery lata? List do Rady NGO

- Minione cztery lata w działalności Rady są stracone -  napisali przedstawiciele Federacji w liście przekazanym delegatom Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W nawiązaniu do takiej oceny działań Rady, Zarząd Federacji zgłosił kilkanaście uwag do konsultowanego obecnie nowego Regulaminu Rady.

W liście Federacji można przeczytać m.in. „podsumowanie II kadencji Rady wskazuje, że działalność Rady ograniczona jest do minimum. (…) Podsumowanie działalności Rady zaprezentowane w czerwcu 2010 roku na Forum NGO w Przysieku, jak też dostępne na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl protokoły z  nielicznych posiedzeń Rady wskazują, że minione cztery lata są stracone. Zaniechanie faktycznej i efektywnej działalność jest szkodliwe dla III sektora w województwie – Rada tworzy wrażenie istnienia silnej reprezentacji organizacji pozarządowych w regionie, a w praktyce nie ma żadnych wymiernych rezultatów jej działalności”.

Federacja wskazała także obszary, którymi jej zdaniem Rada powinna się zająć, a do listu załączone zostało zestawienie uwag do projektu nowego Regulaminu Rady.

Zachęcamy do przeczytania listu, jak i propozycji Federacji do Regulaminu. Jednocześnie zachęcamy organizacje do składania uwag do konsultowanego obecnie projektu Regulaminu Rady. Informacje o konsultacjach i zasadach składania uwag zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonej przez Pełnomocnika Województwa ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.