Aktualności

2015-12-22 Stowarzyszenie Tilia członkiem Federacji

Od dziś członkiem Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest także Stowarzyszenie Tilia, organizacja pozarządowa z siedzibą w Toruniu, znana z licznych działań w obszarze edukacji ekologicznej, a szczególnie z prowadzenia Szkoły Leśnej na Barbarce.

Stowarzyszenie tworzy własne programy edukacyjne, przygotowuje akcje, konkursy i przedsięwzięcia ucząc zachowań ekologicznych oraz promując ochronę przyrody. Głównym przedsięwzięciem realizowanym przez "Tilię" jest Szkoła Leśna na Barbarce, a  głównym miejscem realizacji projektów jest Osada Leśna Barbarka. Stowarzyszenie propaguje ideę ochrony środowiska i popularyzuje ekologiczne podejście do życia. Ważną rolę pełni również promocja i organizowanie indywidualnej i zbiorowej turystyki. Stowarzyszenie stara się również integrować stowarzyszenia działające na rzecz ekologii i ochrony środowiska, prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla nauczycieli oraz spotkania o tematyce przyrodniczej.

Wraz z przystąpieniem Stowarzyszenia "Tilia" liczba organizacji członkowskich Federacji wzrosła do 25.