Aktualności

2012-11-12 Stowarzyszenie CISTOR dołącza do Federacji

Do grona Członków Federacji dołączyła toruńska organizacja „CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne”.

„CISTOR SPS” koncentruje się na niesieniu różnorodnych form pomocy osobom potrzebującym, głównie z grup zagrożenia wykluczeniem społecznym – realizuje działania na rzecz tych grup w zakresie socjalnym, społecznym, kulturalnym, edukacyjnym i zawodowym. Stowarzyszenie jest jednym z najaktywniejszych toruńskich podmiotów pozarządowych. Działa również na rzecz III sektora oraz na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Wyrazem tej działalności jest m.in. realizacja tzw. innowacyjnych projektów – jednego poświęconego tworzeniu „Funduszu Pożyczkowego Ekonomii Społecznej” w województwie kujawsko-pomorskim oraz drugiego zorientowanego na stworzenie programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej.

„CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne” zostało wyróżnione przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych znakiem jakości „Organizacja sprawdzona” w I edycji certyfikacji w 2012 roku.