Aktualności

2016-12-15 Spotkanie organizacji członkowskich Federacji

Jeszcze raz w 2016 roku udało nam się spotkać w licznym gronie organizacji członkowskich by podsumować działania Federacji w drugiej połowie roku oraz kontynuować prace nad federacyjnym „Planem strategicznym do 2020 roku”.

Pierwsze spotkanie służące opracowaniu Planu odbyło się w lipcu (pisaliśmy o nim tutaj >>>). Wówczas zastosowaliśmy wybrane elementy przygotowanego przez Federację „narzędzia samooceny”, co oznacza, że staraliśmy się odpowiedzieć na dwa pytania: co uważam za sukces Federacji? o jakiej Federacji marzę?, a następnie dyskutowaliśmy jakie działania kontynuować, jakie podjąć, a jakich unikać w najbliższej przyszłości w Federacji (więcej o narzędziu samooceny >>>).

Grudniowe spotkanie pozwoliło na podsumowanie wcześniejszych ustaleń i rozmowę nad proponowanymi rozwiązania. Plan ma być gotowy na wiosnę, gdy zostanie przyjęty przez Walne Zebranie Członków Federacji.