Aktualności

2013-11-07 Spotkania konsultacyjne. Odcinek 3 - Rypin

Animatorzy konsultacji społecznych – uczestnicy 3-dniowych warsztatów z zakresu skutecznych metod prowadzenia konsultacji społecznych – przetestowali w Rypinie metodę ‘world cafe’ czyli moderowanej, aktywnej dyskusji przy stolikach tematycznych. Okazją do tego były konsultacje Programu współpracy Powiatu Rypińskiego z NGO na 2014 rok.

Dwa stoliki i dwa pytania: dotyczyły kluczowych zagadnień (1) jak animować i rozwijać współpracę finansową powiatu z III sektorem oraz (2) jak poszerzać obszary współpracy pozafinansowej. Dyskusja, w której uczestniczyli liderzy stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu rypińskiego oraz przedstawiciele powiatowej administracji pozwoliła wypracować postulaty środowiska pozarządowego, zebrać opinie liderów organizacji, dzięki aktywnej formule ‘weryfikować’ je na bieżąco z pracownikami administracji, a w debacie wspólnej – podsumowaniu – wyrazić opinie na forum i skierować pytania do przedstawiciela Zarządu Powiatu.

Główne postulaty uczestników spotkania to m.in.:

  • ogłaszanie większej liczby konkursów ofert na zlecanie zadań publicznych w 2014 roku: ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna oraz wspieranie osób niepełnosprawnych, kultura;
  • dodanie do priorytetowych zadań kolejnych: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wypoczynku dzieci i młodzieży; turystyki i krajoznawstwa; upowszechniania i ochrony praw konsumentów; promocji i organizacji wolontariatu;
  • zwiększenia puli środków finansowych na zadania zlecane, uruchomienie zlecania zadań w formie powierzania i wspierania; jasnych zasad stosowania trybu uproszczonego (art.19a Ustawy),
  • i inne w całości dostępne w - prowadzonym przez Federację - Systemie Komunikacji i Konsultacji.

Wszystkie wypracowane postulaty zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Rypinie w ramach konsultacji społecznych trwających do 06.11.2013.Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.