Aktualności

2013-10-24 Spotkania konsultacyjne. Odcinek 1 - Włocławek

Jakiego programu współpracy na kolejny rok chcemy? Co i jak w nim ulepszać? Jakie zadania publiczne samorząd miejski powinien finansować? Jakie funkcje wobec sektora pozarządowego pełnić ma Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej? Te pytania skierowaliśmy do przedstawicieli włocławskich organizacji pozarządowych oraz lokalnego samorządu – łącznie 30 uczestników otwartego, dyskusyjnego spotkania w dniu 21 października 2013.

Konsultacje społeczne to nie incydent, ale proces angażujący grupę osób i instytucji. Dlatego spotkanie konsultacyjne poprzedzone zostało 3-dniowymi warsztatami dla grupy kilkunastu przedstawicieli włocławskich organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miasta we Włocławku. Pomysły i wnioski z warsztatów wykorzystano podczas grupowych dyskusji podczas spotkania.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Urzędem Miasta Włocławka, a odbyło się we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej we Włocławku. Było dobrą okazją do integracji środowiska pozarządowego i wymiany opinii z administracją publiczną.

Główne postulaty uczestników spotkania to poszerzenie katalogu priorytetowych zadań publicznych o ważne i - w opinii środowiska pozarządowego - potrzebne:

  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
  • turystyka i krajoznawstwo,
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • wypoczynek dzieci i młodzieży.

Wszystkie wypracowane postulaty zostaną przekazane do Urzędu Miasta we Włocławku w ramach konsultacji społecznych trwających do piątku 25.10.2013. Do przekazania swoich opinii zachęcamy wszystkich uczestników spotkania.

Uwagi i sugestie dotyczące programu można również przekazywać za pośrednictwem Systemu Komunikacji i Konsultacji.Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.