Aktualności

2020-05-06 Spotkajmy się i porozmawiajmy o wolontariacie

W czasie ograniczeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 organizujemy cztery spotkania poświęcone wolontariatowi i temu jak wolontariat w organizacjach można rozwijać. Oczywiście spotkania mają charakter zdalny.

Zaplanowaliśmy w sumie cztery spotkania – mamy dwa tematy, z których każdy przeprowadzimy dwukrotnie. Dni i godziny ich realizacji zostały tak dobrane, aby wziąć w nich mogła udział liczna grupa osób. Każde ze spotkań ma charakter zdalny (odbędzie się na platformie zoom.us), a udział w nim jest bezpłatny.

 


 

 

Temat 1. Spotkania dla liderów organizacji pozarządowych i kierowników instytucji publicznych - jak organizować i wspierać wolontariat? Podczas każdego spotkania: 

* omówimy regulacje prawne związane z organizacją wolontariatu,
* przedyskutujemy problemy i potrzeby organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w zakresie rozwijania wolontariatu,
* zdradzimy sekrety organizacji pozarządowych doświadczonych w zakresie organizowania wolontariatu,
* przedstawimy założenia programu Korpusu Solidarności i jego ofertę kierowaną do organizacji i instytucji, które chcą rozwijać wolontariat.

Mamy dla Was dwa terminy do wyboru:

# 13 maja 2020 r. w godz. 9.00-12.00,
lub
# 15 maja 2020 r. w godz. 15.00-18.00

Link do rejestracji (tu także wybierzecie termin spotkania) >> 

Spotkania mają także swoją stronę w serwisie Facebook >>

 

 

 

Temat 2. Spotkania dla opiekunów i koordynatorów wolontariatu - jak organizować i prowadzić wolontariat?
Podczas spotkania poruszymy tematy związane z regulacjami prawnymi w obszarze wolontariatu, pozyskiwaniem wolontariuszy i współpracą. Będzie również czas na rozmowę i wymianę doświadczeń. Poruszymy kwestie potrzeb i problemów związanych z organizowaniem wolontariatu, by móc zaproponować w kolejnych miesiącach koordynatorom i opiekunom wolontariuszy działania odpowiadające ich oczekiwaniom.

Przedstawimy również założenia programu Korpusu Solidarności i jego ofertę kierowaną do koordynatorów i opiekunów wolontariuszy oraz dla organizacji i instytucji, które rozwijają u siebie wolontariat.

Mamy dla Was dwa terminy do wyboru:

# 19 maja 2020 r. w godz. 10.00-14.00
lub
# 22 maja 2020 r. w godz. 15.00-19.00

Link do rejestracji (tu także wybierzecie termin spotkania) >>

Również te spotkania mają swoją stronę w serwisie Facebook >>.