Aktualności

2015-05-22 Solec Kujawski ma swój pomysł na wolontariat

Kilka miesięcy, od listopada 2014 roku do kwietnia 2015 roku grupa mieszkańców Solca Kujawskiego pracowała nad lokalnym pomysłem rozwoju wolontariatu. Dzięki ich aktywności powstała koncepcja, która opisuje szczegółowy pomysł – jak wspierać wolontariat, co w tym wsparciu jest ważne, jak je realizować, co z tego wspierania powinno wyniknąć i wreszcie skąd brać środki na finansowanie przedsięwzięcia.

Ponad 20-osobowa grupa mieszkańców Solca Kujawskiego (przedstawiciele NGO i instytucji lokalnych, wolontariusze, nauczyciele i uczniowie) przygotowywała "pomysł na wolontariat w Solcu Kujawskim" (pisaliśmy o tym>>>). „Koncepcja rozwoju wolontariatu w Solcu Kujawskim” trafiła także do konsultacji społecznych na platformie www.stacja-konsultacja.pl. Została również, na oficjalnym spotkaniu, przekazana burmistrz Solca, Teresie Substyk.

Koncepcja wspierania i rozwoju wolontariatu w Solcu Kujawskim na 13 stronach opisuje całość pomysłu, wraz ze wskazaniem konkretnych rozwiązań i spodziewanych wyników ich wdrożenia. Materiał podzielono na trzy części: w pierwszej części znalazł się model, który potrzebny jest w Solcu Kujawskim (przeczytaj >>>), a który stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby wolontariuszy i osób zainteresowanych podjęciem aktywności wolontarystycznej, ale także organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami oraz osób korzystających z wolontariatu. Druga część to podsumowanie badania kondycji wolontariatu w mieście i gminie (przeczytaj >>>), które stało się punktem wyjścia dla pracy nad koncepcją. A trzecia część to streszczenie procesu konsultacyjnego (przeczytaj >>>), który pozwolił na wypracowanie koncepcji.

Niniejsze opracowanie to nasza propozycja jak rozwinąć wolontariat w Solcu Kujawskim. Rozwinąć, czyli w praktyce – stworzyć szansę kolejnym osobom na włączanie się w aktywność społeczną, a przede wszystkim w działania, które służą dobru wspólnemu, pozwalają wspólnie podejmować wyzwania i wspólnie osiągać ważne cele. Możliwość aktywności wolontarystycznej traktujemy jako wielką wartość zarówno dla samych wolontariuszy, jak i dla lokalnej społeczności” – napisali członkowie grupy we wstępie do opisu koncepcji.