Aktualności

2016-10-27 Silna reprezentacja w toruńskiej RDPP

W Toruniu wybrano pozarządowych członków miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2019. Federacja oraz jej organizacje członkowskie mają w nowej Radzie liczną reprezentację.

Wybory do toruńskiej RDPP odbyły się podczas XIII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które jak zwykle cieszyło się licznym udziałem NGO. Spośród 13 kandydatów wyłoniono 9-osobową reprezentację sektora pozarządowego w Radzie – są wśród nich również przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Federacji oraz naszych organizacji członkowskich:

Filip Gimiński, Fundacja „Łączymy Pokolenia”
Ewa Grobelska, Fundacja „Daj Szansę”
Katarzyna Gucajtis, Fundacja Światło
Małgorzata Kowalska, Stowarzyszenie CISTOR
Aleksandra Ruszczak, Fundacja „Pomoc Rodzinie i Ziemi” (Hospicjum Nadzieja)
Janusz Wiśniewski, Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

Dziękujemy toruńskim organizacjom za oddane głosy na kandydata Federacji i organizacji członkowskich Federacji. Członkami Rady zostali również Jędrzej Binkowski (LGD „Dla Miasta Torunia”), Aleksandra Łukomska-Smulska (Europejska Unia Kobiet Sekcja Polska O/Toruń) oraz Anna Zielińska (Fundacja Archipelag Inicjatyw). O wybranych inicjatywach i efektach działań Rady pisaliśmy niedawno >>>.

Film z Forum (przygotowany przez Urząd Miasta Torunia) zamieszczamy poniżej, a relację z Forum można przeczytać tutaj >>>.