Aktualności

2012-08-07 Siedmiu certyfikowanych entuzjastów

Stowarzyszenie prowadzące malutką wiejską szkołę, bydgoski klub sportowy z tradycjami i katolicka organizacja pomagająca bezdomnym to trzy z siedmiu pozarządówek, wyróżnionych certyfikatem „Organizacja sprawdzona”. Wyróżnienia przyznaliśmy w tym roku po raz pierwszy. W przyszłym roku zapowiadamy II edycję.

„Organizacja sprawdzona” to pomysł Federacji na wyróżnianie tych stowarzyszeń i fundacji z regionu, które prowadzą profesjonalną działalność pozarządową, a także zachęcają do niej innych i angażują się na rzecz III sektora.

Federacja stworzyła własny system certyfikowania organizacji. To pierwszy taki pomysł w województwie, a nawet w kraju. Do procesu certyfikacji przystąpiły 42 organizacje. Każda z nich nie tylko musiała pozwolić na weryfikację dokumentacji, ale również spotkać się z przedstawicielami Federacji, opowiedzieć o sobie i to też o swoich słabych stronach. Pytania były różne – od tego jak organizacja współpracuje z wolontariuszami, przez pytania o to czy sama dokonuje oceny swoich działań i wyciąga z niej wnioski, aż po aktywność w dyskusjach publicznych.

Grupę wyróżnionych w tym roku tworzy siedem podmiotów, z których pięć reprezentuje największe miasta regionu: Klub Sportowy „Gwiazda” z Bydgoszczy, Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, włocławski oddział Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej oraz dwie toruńskie organizacje – Stowarzyszenie „Jestem” oraz Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne „CISTOR”. Certyfikaty otrzymały także Stowarzyszenie „Równe Szanse” z Redcza Krukowego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego.
 

Dotychczas pozarządówki nie miały wyróżnienia, które przyznawane byłoby przez organizacje innym organizacjom. Czasami działalność konkretnych stowarzyszeń lub fundacji była wyróżniania przez lokalne lub wojewódzkie władze. Tymczasem, wiele organizacji prowadzi szeroką działalność adresowaną do wielu osób, a o ich działalności mało kto słyszał. Z drugiej strony, wiele organizacji działa krótko i chce się rozwijać, jednak nie wie gdzie szukać inspiracji i wzorów.

Federacja przygotowała procedury, powołała Kapitułę certyfikatu, wypromowała pomysł i spośród zainteresowanych wyróżniła siedem organizacji. Weryfikacja zgłoszeń zainteresowanych organizacji zabrała prawie cztery miesiące. Ostatecznie siedem z nich otrzymało certyfikat „Organizacja sprawdzona”. Certyfikaty trafiły do takich stowarzyszeń i fundacji z regionu, które nie tylko radzą sobie z całym mnóstwem przepisów, ale też wciąż mają entuzjazm typowy dla społeczników. Dla nas w organizacjach ważna jest niezależność finansowa, a także umiejętność współpracy z innymi organizacjami oraz z biznesem i samorządem. Wyróżnienia wręczyliśmy w trakcie tegorocznego Forum NGO w Bydgoszczy (obejrzyj film >>>).


Zdjęcia: fot. Marcel Woźniak, orbitorun.pl

Proces certyfikacji realizowany w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych – rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej” (Więcej o projekcie>>>).