Aktualności

2014-06-20 Seminarium - Szlifujemy program współpracy

Wypracowujemy założenia Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Okazją ku temu jest organizowane przez Federację seminarium "Wysoka jakość konsultacji społecznych".

Zapraszamy przedstawicieli III sektora i przedstawicieli administracji. Organizacje pozarządowe zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacyjnym i wpływania na treść jednego z najważniejszych dokumentów planistycznych odnoszącego się do NGo w regionie. Natomiast przedstawicieli administracji zachęcamy do przetestowania proponowanych przez Federację metod i narzędzi konsultacji, które mogą się przydać każdemu organizatorowi konsultacji w samorządzie. Podczas spotkania wykorzystamy opracowane przez międzysektorowy zespół roboczy Federacji kluczowe elementy i narzędzia skutecznego procesu przygotowania rocznego Programu współpracy samorządu z III sektorem.

GDZIE: Wyższa Szkoła Bankowa przy ul. Dekerta 26 w Toruniu
KIEDY: 26 czerwca 2014 roku w godz. 10.00 do 13.15
Organizatorzy: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych i Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego

Na zgłoszenia czekamy do 24 czerwca 2014 roku.
Program seminarium >>>
Karta zgłoszeniowa >>>