Aktualności

2015-10-17 Samorządy układają współpracę z NGO
fot. Mailsparky, freeimages.com

W październiku większość samorządów przygotowuje programy współpracy z organizacjami pozarządowymi. To miesiąc prawdziwego „boomu” konsultacyjnego.

W samorządach wszystkich szczebli do końca listopada muszą zostać przygotowane, skonsultowane i przyjęte programy współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Nic więc dziwnego, że w październiku wiele z nich ogłasza konsultacje projektów programów. W prowadzonym przez Federację serwisie stacja-konsultacja.pl kilka z samorządów opublikowało projekty przygotowywanych dokumentów:

* powiat bydgoski (projekt do konsultacji dostępny jest tutaj >>>), który konsultuje także „Procedurę zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Powiatu Bydgoskiego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (kliknij >>>);

* powiat rypiński (link bezpośredni do konsultacji >>>);

* samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, który do konsultacji przedłożył nie tylko program na przyszły rok (link do konsultacji >>>), ale także „Wieloletni Program Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016-2020” (kliknij tutaj >>>).

Konsultacje ww. projektów dokumentów trwają do 21 października br. (powiat rypiński, województwo) lub do 03 listopada br. (powiat bydgoski). W serwisie stacja-konsultacja.pl pojawią się niebawem projekty programów współpracy przygotowanych przez kolejne gminy i powiaty województwa na przyszły rok.