Aktualności

2014-08-27 Samorządy lokalne chcą rozmawiać z organizacjami

Pierwsze samorządy lokalne ogłaszają plany współpracy z NGO na 2015 rok. Startują konsultacje tych programów. I to nie tylko przez internet, ale także w formie spotkań z organizacjami. Czy konsultacje w Twojej gminie już też ruszyły? Podpowiadamy prostą receptę na ich przeprowadzenie.

Wcześniej niż to było w latach ubiegłych rozpoczynają się w gminach i powiatach przygotowania do przyjęcia programów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok. Dobry przykład dał tu samorząd województwa, który nad programem dyskutuje z organizacjami od czerwca tego roku (
pisaliśmy o tym tutaj >>>). Konsultacje prowadzą już też miasto Chełmno (projekt dokumentu do konsultacji >>>), gmina Lisewo (projekt tutaj >>>) oraz powiat rypiński (projekt tutaj >>>). Co ważne, każdy z tych samorządów nie tylko przygotowuje i publikuje w internecie projekt programu, ale także organizuje bądź to grupę roboczą do przygotowania programu, bądź też spotkania otwarte dla organizacji. A czasami obie te formy.

Jak jest w poszczególnych samorządach? W Chełmnie i Lisewie najpierw odbyły się spotkania otwarte dla organizacji. Przy okazji spotkań wyłoniono grupę roboczą, która miała za zadanie wypracować pomysły do programu. Projekty programu trafiły do konsultacji internetowej - można je obecnie komentować (
projekt Chełmna >>>, projekt Lisewa >>>). A cały proces zakończy spotkanie podsumowujące, służące ustaleniu ostatecznej wersji programu. W każdej z gmin prace odbywały się w grupach kilkunastoosobowych (spotkania otwarte), bądź kilkuosobowych (grupy robocze). Koszty organizacji – minimalne, a możliwość współpracy i dyskusji – wyjątkowa.

Inne podejście zastosowano w powiecie rypińskim. Najpierw projekt programu trafił do internetu (możliwość wpisania komentarzy >>>), a w tydzień po jego publikacji samorząd zaprosił organizacje na otwarte spotkanie (na 29 sierpnia br.). Co ważne, to już drugie spotkanie poświęcone współpracy powiatu i NGO organizowane w tym roku. Pierwsze odbyło się w czerwcu (pisaliśmy o nim >>>) i także miało formę dyskusji. Nie dyskutowano wówczas nad projektem programu, ale nad ulepszeniami w konkursach dla NGO. Doświadczenia i ustalenia ze spotkań trafią do przyszłorocznej praktyki współpracy. Również w tym przykładzie nakłady finansowe na przeprowadzenie spotkań są niewielkie, a obecność organizacji liczna (kilkanaście podmiotów).

Każdy z projektów programów publikowany jest do konsultacji w serwisie www.stacja-konsultacja.pl.

A czy w Twojej gminie lub w Twoim powiecie trwają już konsultacje społeczne? Jeśli tak, zgłoś konsultowany projekt w serwisie www.stacja-konsultacja.pl. A przede wszystkim zaproponuj swojemu samorządowi, aby poza kontaktem internetowym znalazł czas na spotkanie z organizacjami.