Aktualności

2022-10-10 Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych (spotkanie)

Zapraszamy na spotkanie o ważnym, a często pomijanym elemencie działalności organizacji pozarządowych: "Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych. Co zrobić, by działania naszych organizacji były bardziej skuteczne? Jak wpływać na zmiany otoczenia?" Spotkanie odbędzie się w Bydgoszczy w piątek 21 października br. Zapraszamy stowarzyszenia i fundacje, a także reprezentantki i reprezentantów organizacji pozarządowych w radach pożytku publicznego, zespołach i grupach międzysektorowych.

Jako społecznicy i przedstawiciele organizacji pozarządowych trafiamy w swojej pracy na liczne problemy utrudniające bieżącą działalność oraz rozwój naszych organizacji. Znamy je dobrze, a od pokonywania trudności zależy skuteczność i efektywność naszych przedsięwzięć. Na część barier możemy i powinniśmy oddziaływać: na zmiany przepisów, praktykę ich stosowania, standardy funkcjonowania instytucji publicznych, postawy obywatelskie. Wielu z nas podejmuje starania o realny wpływ na otaczającą rzeczywistość czyli pełni rolę rzecznika np. grupy swoich podopiecznych, jakiejś ważnej sprawy i dobra publicznego, dbałości o przejrzystość zasad współpracy i finansowania projektów NGO, rzetelnego wizerunku III sektora, wzmacnianie postaw obywatelskich, dobroczynnych czy wolontariackich.

Szkolenie w Bydgoszczy 21 października br. (zaplanowane między 09:00 a 16:00) jest okazją do spotkania liderów zmian i organizacji, które traktować chcą rzecznictwo jako jeden z celów swojej aktywności społecznej. Warsztaty poprowadzą doświadczeni praktycy działalności pozarządowej, w tym rzeczniczej, pracując na przykładach i współtworząc pomysły działań rzeczniczych ważne dla uczestniczek i uczestników. Wspólnie zajmiemy się wyzwaniami dla aktywności liderów lokalnej społeczności i organizacji, wyszukaniem najlepszych rozwiązań i metod na skuteczne rzecznictwo interesów i dążeniem do zmiany, w tym poprzez gremia opiniodawcze i konsultacyjne. Przedstawimy także możliwości finansowania planów działań rzeczniczych, które służą wprowadzaniu zmiany w otoczeniu jeszcze w 2022 roku.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale konieczne jest przesłanie nam zgłoszenia przez formularz informacyjny >>.
Zapraszamy!

Program spotkania >>

Formularz zgłoszenia >>