Aktualności

2014-07-09 Rypin. Ruszyły nowe konkursy ustalone z organizacjami

W powiecie rypińskim samorząd ustalił z organizacjami jakie działania NGO warto wspierać poprzez konkursy a potem konkursy te ogłosił. Jak widać, konsultacje mogą pełnić bardzo praktyczną rolę i angażować wszystkich zainteresowanych.

Przed kilkoma tygodniami pisaliśmy o planowanym spotkaniu dla organizacji z powiatu rypińskiego „Jakie działania NGO wymagają wsparcia powiatu”. Spotkanie miało wyjątkowy charakter – zarząd powiatu rypińskiego chciał poznać opinie organizacji czy warto ogłosić konkursy dla organizacji i czy będą chętni do złożenia ofert. Było to tym cenniejsze spotkanie, że dotychczas w powiecie rypińskim konkursy ogłaszane przez powiat dotyczyły wyłącznie działań w zakresie sportu. Przedstawiciele organizacji otwarcie opowiadali o konkretnych pomysłach, jak i o konkternych potrzebach z których pomysły te wynikają. Wskazywali na konkretne rozwiązania potrzebne dla mieszkańców i społeczności powiatu.
W wyniku spotkania zarząd powiatu ogłosił 30 czerwca br. dwa konkursy dla organizacji pozarządowych: jeden w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz osób niepełnosprawnych (link do informacji o konkursie), a drugi w zakresie kultury (informacja o konkursie >>>). Termin składania ofert wyznaczono na 28 lipca 2014 roku.

Dodatkowo, na wniosek organizacji Starostwo Powiatowe organizuje 15 lipca br. spotkanie dla NGO poświęcone omówieniu założeń i dokumentacji konkursowej ogłoszonych konkursów, które ma pomóc w złożeniu poprawnych formalnie i merytorycznie ofert. I wreszcie równolegle do konkursu trwa nabór chętnych do pracy w komisjach konkursowych zarówno pierwszego, jak i drugiego konkursu.

Spotkanie konsultacyjne w Rypinie, które pozwoliło na ustalenie tematyki konkursów zostało zorganizowane wspólnie przez Starostwo Powiatowe i Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych. Uczestniczyło w nim kilka organizacji, wicestarosta powiatu Danuta Tyraj i przedstawiciele Starostwa Powiatowego.