Aktualności

2014-06-06 Rypin. Jakie działania NGO wymagają wsparcia powiatu

Jakie projekty NGO można sfinansować ze środków powiatu w 2014 roku i jakie są potrzeby organizacji, które samorząd może wesprzeć w 2015 roku – na te tematy dyskutować będą lokalne organizacje i przedstawiciele starostwa w Rypinie na spotkaniu w poniedziałek, 9 czerwca br.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie odbędzie się spotkanie w formie dyskusji  poświęcone realizacji aktualnego programu współpracy powiatu rypińskiego z organizacjami pozarządowymi, jak i przygotowaniu projektu programu na rok 2015. Przedsięwzięcie przygotowali wspólnie Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych i Starostwo Powiatowe w Rypinie.

Planowany program spotkania:

1. Podsumowanie konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży pt. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu wśród dzieci i młodzieży” w 2014 roku.
2. Planowane formy współpracy finansowej i pozafinansowej w 2014 roku - jakie projekty zamierzamy realizować?
3. Konsultacje założeń Programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 – potrzeby organizacji, możliwości współpracy finansowej i pozafinansowej.
4. Planowane zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego – nowa oferta, rozliczanie przez rezultaty

Rozpoczęcie spotkania o godz. 12ej. Informacja o spotkaniu na stronie internetowej powiatu >>>Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.