Aktualności

2012-09-20 Ruszyły pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Dzięki projektowi unijnemu powstał „Fundusz Pożyczkowy Ekonomii Społecznej”, który jest obecnie testowany – inaczej mówiąc, od kilku dni można skorzystać z jego oferty. To nowatorskie przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy. W opracowaniu koncepcji Funduszu i procedur jego działania brał także udział przedstawiciel Federacji.

Jak działa Fundusz? Fundusz Pożyczkowy kieruje ofertę do podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym do organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność statutową odpłatną lub działalność gospodarczą. Pożyczki mogą być wykorzystane na różne bieżące potrzeby podmiotów ekonomii społecznej. Oznacza to, że zainteresowani mogą otrzymać nie tylko środki na zakupy wyposażenia, sprzętu czy programów komputerowych, ale także środki na przeprowadzenie remontów i modernizacji, a nawet środki, które zapewnią płynność finansową organizacji oczekującej na przekazanie transzy dofinansowania projektu unijnego.

Fundusz udziela wyłącznie pożyczek w innowacyjnej formie „pożyczki z poręczeniem”, dzięki której:
•    oprocentowanie jest bardzo niskie (od 5,51%),
•    okres spłaty pożyczki jest bardzo długi – do 60 miesięcy,
•    ubiegający się o pożyczkę w jednym miejscu składa całą dokumentację.

Oferta Funduszu została przygotowana na podstawie zebranych oczekiwań podmiotów ekonomii społecznej i zgłoszonych przez nie propozycji. Dzięki temu, „pożyczki z poręczeniem” pozwalają na finansowanie faktycznych, bieżących i bardzo różnych potrzeb organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Kwoty pożyczek dostosowane są do możliwości organizacji, podobnie jak dopuszczalne formy zabezpieczeń finansowych pożyczek, których katalog jest bardzo szeroki i w którym dominują poręczenia i weksle.

Więcej o ofercie Funduszu Pożyczkowego można przeczytać na stronie internetowej realizatorów pomysłu (Stowarzyszenia CISTOR lub Funduszu Pożyczkowego), bądź też kontaktując się bezpośrednio z Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym w Toruniu (ul. Stokrotkowa 22, pokój 19, tel.: 56 654 92 79, e-mail: fpes@cistor.pl).