Aktualności

2020-09-21 Rozwijamy wolontariat w Wąbrzeźnie (spotkanie)

Dla organizacji pozarządowych i dla instytucji publicznych, które współpracują z wolontariuszami lub chcą taką współpracą rozpocząć przygotowaliśmy spotkanie, zaplanowane na poniedziałek, 28 września 2020 roku.

Dwugodzinne spotkanie (między 13tą a 15tą) odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie i służy omówieniu pomysłów, potrzeb i planów rozwijania wolontariatu w organizacjach i instytucjach, zasad organizowania wolontariatu, możliwości finansowego i pozafinansowego wspierania rozwoju wolontariatu ze środków Programu Korpus Solidarności, jak też założeń i oczekiwań wobec "Programu współpracy powiatu wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok". Spotkanie będzie dobrą okazją do konsultacji tego co winno pojawić się w Programie na kolejny rok.

Dla zainteresowanych mamy też propozycje współpracy po spotkaniu. Jedną z możliwości jest spotkanie warsztatowe dla wolontariuszy organizacji i instytucji rozwijające kompetencje pomocne w pracy, działaniach, projektach (dopasowane do potrzeb grupy). O szczegółach tej współpracy porozmawiamy w poniedziałek, 28 września br.

Zgłoszenia na spotkanie odbywają się przez formularz internetowy >>.

Zapraszamy!