Aktualności

2012-08-22 Rozliczanie dotacji za rezultaty? Weź udział w dyskusji!

Obecne brzmienie przepisów rangi ustawowej oznacza, że istnieje stosunkowo prosta możliwość przebudowania systemu rozliczeń organizacji pozarządowych, tak by był on nastawiony przede wszystkim na rozliczanie organizacji z realizacji celu zadania – pisze Michał Guć w tekście „Organizacje pozarządowe - dyskryminowany partner administracji publicznej”.

Przesunięcie akcentów z formalno-rachunkowych na merytoryczne (rezultaty) - to główny postulat autorów propozycji uproszczenia rozliczania zadań publicznych zlecanych NGO. Zmniejszony rygoryzm w kontroli w sferze finansowej pozwalałby w większym stopniu skoncentrować się na merytoryce – dodaje Michał Guć. Wprowadzenie takiej zmiany nie wymaga zmian ustawowych, lecz jedynie zmiany rozporządzenia – ustanowienie innych wzorców wniosków, umów i rozliczeń dotacji.

Co to oznacza? Ma być przede wszystkim prościej - na etapie aplikowania i rozliczania. Propozycje, w tym wzór oferty, umowy i sprawozdania, zostały przygotowane przez zespół ekspertów Kancelarii Prezydenta RP, Rady Działalności Pożytku Publicznego i Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Konsultacje propozycji trwają do 14 września 2012 roku. Można w nich wziąć udział za pośrednictwem Federacyjnego Systemu komunikacji>>>