Aktualności

2017-09-20 Rozeznanie rynku: Zaplecze dla potrzeb Forum (2/2.19/2017)
Photo by Norbert Staudt, freeimages.com

Dla gmin-uczestników projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" przygotowujemy cztery spotkania sieciujące, tzw. Forum Konsultacyjne. Przez najbliższe 7 dni czekamy na oferty od podmiotów, które chcą zapewnić zaplecze organizacyjne dla dwudniowego Forum - noclegi i wyżywienie dla uczestników oraz sale konferencyjne.

Projekt „Dobre konsultacje, dobry plan” jest realizowany przez Federację i Fundację Stabilo ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedsięwzięcie służy włączaniu mieszkańców gmin w konsultacje społeczne lokalnych inwestycji (planów i studiów zagospodarowania przestrzennego). Jednym z zadań projektu jest wsparcie doradcze gmin w trakcie procesu konsultacji społecznych służących przygotowaniu planów miejscowych i studiów uwarunkowań i kierunków rozwoju.

Od dziś do 27 września br. czekamy na oferty (wyceny usługi) – szczegóły tego co jest do zrobienia opisaliśmy w załączniku poniżej. Wycenę – na formularzu wyceny – prosimy przesyłać mailem na adres federacja@federacja-ngo.pl.

Przedmiot zamówienia:  zapewnienia wyżywienia, noclegów oraz sal konferencyjnych dla uczestników co półrocznych spotkań Forum Konsultacyjnego.

Szczegółowy opis zapytania: Zapewnienie wyżywienia, noclegów oraz sal konferencyjnych w trakcie co półrocznych spotkań Forum Konsultacyjnego (2/2.19/2017) >>>
Wzór Formularza oceny: wersja edytowalna >>>

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania [02 października 2017 roku]

W trakcie trwania procedury rozeznania do Fundacji wpłynęły cztery oferty. Wszystkie złożone oferty spełniły wymagania formalne i zostały ocenione pod względem merytorycznym. W oparciu o nadesłane wyceny ustalono średni koszt dla każdej z pięciu usług stanowiących przedmiot zapytania. Realizacja usług zostanie powierzona Oferentowi, który uzyskał największą liczbę punktów.
Wynik postępowania wraz ze wskazaniem ofert i ich parametrów >>>