Aktualności

2016-10-01 Rozeznanie rynku: Poczęstunek na spotkaniach (1/2.19/2016)
Photo by Phanuphong Paothong, freeimages.com

Przez najbliższe osiem miesięcy zorganizujemy 25 spotkań dla uczestników naszego projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”. Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (min. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit) do złożenia wyceny usługi zapewnienia poczęstunku na tych spotkaniach.

Projekt „Dobre konsultacje, dobry plan” jest realizowany przez Federację i Fundację Stabilo ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedsięwzięcie służy włączaniu mieszkańców gmin w konsultacje społeczne lokalnych inwestycji (planów i studiów zagospodarowania przestrzennego). Jednym z zadań projektu jest przygotowanie gmin do prowadzenia konsultacji, a dalej wsparcie ich grantem na realizację tych konsultacji.

Od połowy października 2016 do czerwca 2017 roku w 25 gminach wybranych do udziału w projekcie odbędą się spotkania organizacyjno-wprowadzające. Podczas tych spotkań chcemy dla uczestników zapewnić poczęstunek (w ramach przerw kawowych). Dlatego szukamy podmiotów ekonomii społecznej, które są w stanie podjąć się tego zadania.

Od dziś do 10 października br. czekamy na wyceny usługi – szczegóły tego co jest do zrobienia opisaliśmy w załączniku poniżej. Wycenę – koszt brutto poczęstunku wyliczony na 1 osobę – prosimy przesyłać mailem na adres federacja@federacja-ngo.pl.

Szczegółowy opis zapytania: Zapewnienie poczęstunku w trakcie spotkań (1/2.19/2016) >>>
 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania [13 października 2016 roku]

W trakcie trwania procedury rozeznania do Federacji wpłynęły trzy wyceny. W oparciu o nadesłane wyceny stwierdzono, że koszt brutto zapewnienia poczęstunku dla 1 osoby przy wskazanych w zapytaniu parametrach wynosi od 13,00 zł brutto do 29,95 zł brutto. Usługa zostanie zlecona Oferentowi, który złożył najniższą ofertę cenową (cena była jedynym kryterium wyceny i porównania ofert).
Wynik postępowania wraz ze wskazaniem ofert i ich parametrów >>>