Aktualności

2016-11-10 Rozeznanie rynku: Noclegi i wyżywienie na warsztatach (2/2.19/2016)
Photo by Valentina Degiorgis, freeimages.com

Ruszamy z realizacją trzydniowych warsztatów dla uczestników naszego projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” - łącznie zrealizujemy 25 trzydniowych warsztatów. Zapraszamy do złożenia ofert (wycen) usługi zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników warsztatów.

Projekt „Dobre konsultacje, dobry plan” jest realizowany przez Federację i Fundację Stabilo ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedsięwzięcie służy włączaniu mieszkańców gmin w konsultacje społeczne lokalnych inwestycji (planów i studiów zagospodarowania przestrzennego). Jednym z zadań projektu jest przygotowanie gmin do prowadzenia konsultacji, a dalej wsparcie ich grantem na realizację tych konsultacji.

Od 21 listopada 2016 do 31 lipca 2017 roku zrealizujemy łącznie 25 trzydniowych warsztatów dla uczestników projektu (25 gmin). Warsztaty służą wypracowaniu Indywidualnych Planów Konsultacji. Uczestnikom chcemy zapewnić poczęstunek w formule przerwy kawowej, wyżywienie (lunch/obiad) oraz nocleg. Dlatego szukamy wykonawców tej usługi. W procedurze premiujemy oferty podmiotów ekonomii społecznej, które są w stanie podjąć się tego zadania.

Od dziś do 17 listopada br. czekamy na oferty (wyceny usługi) – szczegóły tego co jest do zrobienia opisaliśmy w załączniku poniżej. Wycenę – na formularzu wyceny – prosimy przesyłać mailem na adres federacja@federacja-ngo.pl lub składać w biurze Fundacji Stabilo w Toruniu przy ul. Fosa Staromiejska 30/6.

Szczegółowy opis zapytania: Zapewnienie wyżywienia i noclegów podczas warsztatów (2/2.19/2016) >>>
Wzór Formularza oceny: (wersja edytowalna) >>>
 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania [18 listopada 2016 roku]

W trakcie trwania procedury rozeznania do Fundacji wpłynęło osiem ofert (wycen). Sześć ofert spełniło wymagania formalne i zostało ocenionych pod względem merytorycznym. W oparciu o nadesłane wyceny ustalono średni koszt dla każdej z trzech usług stanowiących przedmiot zapytania. Realizacja usług zostanie powierzona Oferentowi, który uzyskał największą liczbę punktów.
Wynik postępowania wraz ze wskazaniem ofert i ich parametrów >>>