Aktualności

2015-02-11 Regulamin konsultacji już działa

Najpierw grupa robocza, potem spotkania z organizacjami i mieszkańcami, a na końcu konsultacje w Internecie – tak powstawał regulamin konsultacji społecznych w Powiecie Bydgoskim.

- Do tej pory funkcjonowała stara uchwała określająca jedynie tryb konsultacji z Radą Pożytku Publicznego – mówi Andrzej Jurak ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. – W styczniu 2015 roku Rada Powiatu przyjęła regulamin konsultacji, który określa zasady i tryb konsultacji z mieszkańcami, a dokument będzie dotyczył wszystkich Wydziałów Starostwa.

Dokument wprowadza możliwość zainicjowania konsultacji nie tylko przez Powiat, ale także gminy, organizacje, czy nawet przez 100 mieszkańców w ważnych dla nich sprawie. Regulamin akcentuje też aktywne formy konsultacji oraz zobowiązuje organizatora do podania ich wyników. Zobacz regulamin konsultacji>>>

Regulamin został wypracowany w ramach projektu „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność” realizowanego przez Federację oraz Powiat Bydgoski.