Aktualności

2011-05-24 Rada do Federacji, Federacja do Rady

– Członkowie poprzedniej kadencji Rady nie czują się urażeni, ale i też nie będą się tłumaczyć się z  sugerowanego im niespełnienia oczekiwań III sektora – napisała w odpowiedzi na stanowisko Zarządu Federacji, Przewodnicząca Rady NGO w województwie.

Przypomnijmy, że Zarząd Federacji w liście do Kujawsko-Pomorskiej Rady NGO wskazał, że działalność Rady za okres 2007-2010 (tzw. II kadencji) to czas stracony, bez wymiernych rezultatów, a organizacje w województwie profesjonalizują się i potrzebują wsparcia swojej reprezentacji w rozwiązywaniu nowych wyzwań (pełna treść listu Federacji do Rady NGO – pobierz >>>).

W imieniu Rady, odpowiedź do Federacji przesłała Przewodnicząca Prezydium Rady, Łucja Andrzejczyk – w liście tym pojawia się wskazanie obszarów działań Rady, krótki opis specyfiki i uwarunkowań tej Rady, jak i liczne uwagi polemiczne ze stanowiskiem Federacji (list Rady NGO przekazany Federacji – pobierz >>>).

Zachęcamy do zapoznania się z powyższą korespondencją, jak i ze stanowiskiem Zarządu Federacji, wydanym po otrzymaniu odpowiedzi Rady:

Zarząd Federacji dziękuje Radzie Organizacji Pozarządowych za podjęcie polemiki z przekazanym Radzie stanowiskiem. W naszym przekonaniu, przedstawione w liście założenie, że od członków Rady, którzy pełnią swoje funkcje społecznie, nie można oczekiwać zaangażowania i poświęcenia podważa sens funkcjonowania Rady. Praca społeczna jest swoistym wyróżnikiem NGO i to właśnie w NGO zaangażowanie społeczne traktowane jest na równi z zaangażowaniem zawodowym i wykonywane z tą samą starannością.

Ubolewamy również, że w odpowiedzi nie znalazły się żadne informacje o wymiernych rezultatach działań Rady, gdy jednocześnie spośród uwag zgłoszonych przez Federację do projektu Regulaminu Rady na kolejną, trzecią kadencję wybrano kilka rozwiązań technicznych, odrzucając kwestie zasadnicze, jak zwiększenie liczby celów działania Rady, zwiększenie liczby dorocznych spotkań Rady do minimum dwóch, jak też pozostawiono uprzywilejowaną rolę „organizacji sieciowych, regionalnych oraz wspierających rozwój sektora pozarządowego” wobec innych organizacji w zakresie uczestniczenia w pracach Rady.

Działania Rady, która jest reprezentacją kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych podlegają ocenie tych organizacji, w tym Federacji, która w sposób konsekwentny będzie włączać się tak w konsultowanie, jak i w monitorowanie działań Rady.

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych