Aktualności

2010-08-19 Rachunek bankowy

Federacja ma nowy rachunek bankowy: Raiffeisen Bank Polska SA / PL 80 1750 1208 0000 0000 1262 1035. Na rachunek ten prosimy przekazywać wymagane Statutem składki członkowskie. Przypomnijmy, że w 2010 roku składka członkowska wynosi 60 zł.