Aktualności

2018-01-23 Publikacja i film o certyfikowanych entuzjastach

Z przyjemnością wracamy do ubiegłorocznej edycji certyfikacji „Organizacja sprawdzona” – była już relacja zdjęciowa z ogłoszenia laureatów, był film o konferencji podsumowującej certyfikację, ale mamy także publikację o wyróżnionych. Kolportujemy ją nieodpłatnie do wszystkich zainteresowanych, jak i udostępniamy w wersji elektronicznej.

Certyfikacja „Organizacja sprawdzona” ma za zadanie promować działalność pozarządową, poprawiać wizerunek III sektora, ale także promować organizacje wyróżnione certyfikatem. W związku z tym, Federacja (organizator procesu certyfikacji kujawsko-pomorskich NGO) stosuje różne rozwiązania i narzędzia do upowszechniania informacji o „certyfikowanych entuzjastach”, czyli organizacjach-laureatach certyfikacji. Dlatego o wyróżnionych podmiotach pozarządowych powstała publikacja „Profesjonalni społecznicy, certyfikowani entuzjaści”. W publikacji przeczytać można także o intencjach i doświadczeniach certyfikacji z czterech edycji certyfikacji między 2012 a 2017 rokiem.

W każdej edycji certyfikacji decyzję w sprawie przyznania certyfikatów podejmuje Kapituła Certyfikatu w oparciu o informacje uzyskane od organizacji aplikujących, od przedstawicieli Kapituły z wizyt w organizacjach, z rekomendacji otrzymanych przez aplikujących od innych podmiotów itp. Kapitułę powołuje zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, a w składzie Kapituły połowa miejsc zagwarantowane jest dla reprezentantów III sektora z regionu (wśród nich także przedstawicieli organizacji uprzednio certyfikowanych), a drugą połowę tworzą przedstawiciele administracji publicznej (reprezentanci samorządu regionu, wojewody, powiatów), przedstawiciele biznesu (organizacji zrzeszających przedsiębiorców) oraz mieszkańców województwa (osoby wybrane w otwartym, publicznym naborze). Taki skład Kapituły gwarantuje utrzymanie „sektorowego” charakteru wyróżnienia (większość głosów w Kapitule mają NGO), a jednocześnie zapewnia jego transparentność (udział partnerów publicznych i biznesowych). Wyniki ogłaszamy na okolicznościowej konferencji - mamy film ze spotkania podsumowującego w 2017 roku:


Certyfikat "Organizacja sprawdzona" przyznawany jest na dwa lata. Po tym czasie Kapituła Certyfikatu może przedłużyć obowiązywanie certyfikatu
(certyfikat obowiązuje do momentu ogłoszenia przez Kapitułę informacji o jego przedłużeniu). O wszystkich organizacjach certyfikowanych - laueratach IV edycji w 2017 roku oraz organizacjach certyfikowanych w latach ubiegłych powstała publikacja prezentująca i promująca ich działalność.

Publikacja kolportowana jest przez Federację do instytucji publicznych, biznesowych i pozarządowych, jak też dostępna jest w wersji elektronicznej: "Profesjonalni społecznicy, certyfikowani entuzjaści".


Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.