Aktualności

2013-03-21 Przyjdź i powiedz jak to zrobić. Dyskusja o finansowaniu NGO

W Toruniu odbędzie się dyskusja nad finansowaniem organizacji pozarządowych. Pretekstem jej organizacji jest mijające w tym roku 10 lat obowiązywania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Spotkanie zaplanowano na 25 kwietnia 2013 roku. Inicjatorem i organizatorem wydarzenia jest Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Spotkanie  mieć będzie formę otwartej dyskusji na przedstawione poniżej tematy oraz na temat zaproponowany przez toruńskie organizacje  (całość spotkania zostanie przeprowadzona w podgrupach z podsumowaniem na zakończenie spotkania – każdy z uczestników będzie miał możliwość uczestniczenia w dyskusji z każdej z podgrup tematycznych).

1. Jakie przedsięwzięcia wspierać z miejskich dotacji
Czy warto zweryfikować listę zadań wspieranych w miejskich konkursach? O jakie zadania trzeba ją rozwinąć, a o jakie zadania należy skrócić?

2. Jak ulepszyć konkursy i  składanie ofert
Co i dlaczego warto poprawić w procedurach konkursowych? Jak sprawić, żeby oferty organizacji były wysokiej jakości, a procedura aplikowania i wyboru ofert maksymalnie uproszczona?

3. Jak finansować działania organizacji
Czy organizacje są gotowe, aby powierzać im zadania publiczne i odejść od formy „wspierania zadań”? Jakie wyzwania dla III sektora niosą ze sobą oferty bez wkładu własnego?

4. Jak usprawnić sprawozdawczość
Czemu powinny służyć sprawozdania z realizacji ofert? Jak sprawić, aby były przydatne dla grantodawcy, jak i dla organizacji realizującej ofertę?

5. Jakie zadania podejmować w Radzie Działalności Pożytku Publicznego
Jakimi jeszcze zadaniami powinna zająć się Rada? Jak pojedyncze organizacje mogłyby komunikować się z Radą, a jak Rada powinna docierać do organizacji?

Propozycje innych tematów można zgłaszać ze zgłoszeniem do udziału w spotkaniu. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 20 kwietnia 2013 roku na adres e-mail: rdpp@um.torun.pl. Natomiast spotkanie odbędzie się 25 kwietnia br., w godz. 13:00 do 15:30 w Centrum Kultury Dwór Artusa.

Ideą spotkania jest wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i opinii między przedstawicielami III sektora i pracownikami Urzędu Miasta Torunia. Formuła spotkania zaplanowana jest w konwencji Word Cafe polegającej na dyskusji przy kawiarnianych stolikach w grupach tematycznych na określony temat w ściśle wyznaczonym czasie. Po upłynięciu czasu uczestnicy przechodzą do kolejnego stolika, gdzie omawiane jest kolejne zagadnienie.

Dyskusje przy stolikach moderowane będą przez członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia - zarówno przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak i przedstawicieli Urzędu Miasta Torunia.