Aktualności

2023-03-25 Przyjaźni wolontariuszom - kolejne certyfikaty w regionie

W regionie jest już 12 organizacji i instytucji, które posiadają certyfikat "Miejsca Przyjaznego Wolontariuszom". Wyróżnienie przyznawane jest od 2020 roku - proces certyfikacji prowadzi Federacja, a na podstawie wydanej rekomendacji certyfikaty przyznaje Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

Certyfikacja „Miejsce przyjazne wolontariuszom” jest procesem, który umożliwia organizatorom wolontariatu (czyli stowarzyszeniem, fundacjom i instytucjom) m.in. sprawdzenie, w jakim stopniu zarządzają wolontariatem zgodnie z dobrymi praktykami i zasadami formalnoprawnymi, podniesienie standardów organizacji wolontariatu, promocję własnej działalności i podzielenie się dobrymi rozwiązaniami.

Obecnie certyfikaty trafiają do podmiotów, które przystąpiły do certyfikacji w ostatnim kwartale ubiegłego roku - w 2022 roku wyróżnione zostały:

Natomiast w minionych latach certyfikaty otrzymało 9 organizacji z naszego województwa: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (Toruń), Fundacja Brama Epok (Brodnica), Fundacja Court Watch Polska (Toruń)Fundacja Światło (Toruń), Instytut Dyskursu i Dialogu (Toruń)Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki (Bydgoszcz), Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa (Rypin)Stowarzyszenie „Widzących Więcej” (Mogilno) oraz Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych SUBICERE (Radziejów).

Wyróżnione organizacje i instytucje cechuje profesjonalna działalność w zakresie współpracy z wolontariuszami, zgodna z założeniami Korpusu Solidarności, stanowiąca jednocześnie wzór dla innych podmiotów.

Certyfikat dla Caritas Diecezji Bydgoskiej wręcza Michał Rulski, zastępca dyrektora NIW-CRSO (fot. Caritas Diecezji Bydgoskiej)
Certyfikat dla Caritas Diecezji Bydgoskiej wręcza Michał Rulski, zastępca dyrektora NIW-CRSO (fot. Caritas Diecezji Bydgoskiej)
fot. Caritas Diecezji Bydgoskiej
fot. Caritas Diecezji Bydgoskiej
Wolontariusze z opiekunami wolontariatu z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie (fot. Miejski Zespół Szkół w Radziejowie)
Wolontariusze z opiekunami wolontariatu z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie (fot. Miejski Zespół Szkół w Radziejowie)
for. Miejski Zespół Szkół w Radziejowie
for. Miejski Zespół Szkół w Radziejowie


Jeżeli Twoja Organizacja chciałaby uczestniczyć w certyfikacji i otrzymać tytuł „Miejsca przyjaznego wolontariuszom” zadzwoń do nas (tel. 56 652 23 56) lub przeczytaj o zasadach certyfikacji: w tej informacji >>.