Aktualności

2013-10-10 Przeczytaj, skopiuj, wyślij do swojego samorządu

Październik i listopad to miesiące, w których lokalne samorządy konsultują programy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Warto, aby w konsultacjach tych NGO zgłaszały postulaty wypracowane wspólnie przez organizacje. Jak to zrobić? Publikujemy krótką ściągę.

W ubiegłym roku, na XIII Forum NGO organizacje wypracowały wspólnie kilka postulatów, w tym postulatów dotyczących współpracy organizacji pozarządowych i samorządów. Część z tych postulatów i rozwiązań może okazać się pomocna, a na pewno nie powinna być pomijana w dyskusji nad kształtem programów współpracy. Postulaty XIII Forum (dostępne tutaj >>>) można łatwo zamienić w propozycje do uwzględnienia w programach w trakcie konsultacji społecznych.

Cele, które można proponować do programu wraz z ich uzasadnieniem do wprowadzenia opublikowane zostały w poradniku nt. konsultacji społecznych opracowanym przez Federację (str. 25-26, czytaj >>>). Zachęcamy do korzystania z tego materiału w konsultacjach programów współpracy w gminach.