Aktualności

2015-05-15 Proste rozwiązania, lepszy program współpracy

Czas rozpocząć przygotowania do stworzenia programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. W publikacji "Plan faktycznej współpracy" podpowiadamy kilka rozwiązań i pomysłów co i jak zrobić, żeby program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi nie był tylko mechanicznie przyjmowanym co roku dokumentem, ale stał się planem rocznej, faktycznej współpracy lokalnej administracji z NGO.

Poradnik "Plan faktycznej współpracy" ukazał się drukiem jesienią ubiegłego roku. Ale nic nie stracił na aktualności, a że dobrze przygotowany program współpracy gminnego, powiatowego czy regionalnego samorządu z organizacjami pozarządowymi to taki program, nad którym samorząd i organizacje pracują razem i nie na ostatnią chwilę, to już teraz, w maju przypominamy o poradniku. Na pewno w tych przygotowaniach się przyda!

W 2013 i w 2014 roku roku wspólnie, w gronie przedstawicieli administracji samorządowej różnych szczebli i organizacji o różnej wielkości i z różnych środowisk pozbieraliśmy pomysły, przedyskutowaliśmy rozwiązania, przetestowaliśmy je w praktyce i wyciągnęliśmy wnioski jak tworzyć i realizować dobry, czyli "faktyczny a nie papierowy" program współpracy. W rezultacie powstała publikacja – poradnik, który opisuje jak w prosty i praktycznie bezkosztowy sposób zamienić dokument o skostniałej strukturze w plan zrozumiały i przydatny samorządowi i organizacjom.

Publikacja opisuje trzy rozwiązania wypracowane przez zespół ekspercki Federacji, które nazwane zostały umownie „modelami”, a z których każdy przewiduje inne niż powszechnie stosowane podejście do wybranego elementu programów współpracy. Wspólna idea dla tych modeli to potraktowanie programu współpracy jako rzeczywistego planu rzeczywistej współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w danym roku.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do osób przygotowujących programy współpracy w samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, jak i do osób zajmujących się organizacją i przeprowadzaniem konsultacji społecznych w samorządach. Poradnik jest dedykowany także organizacjom pozarządowym, które włączają się lub chcą uczestniczyć w procesach przygotowania programów współpracy w samorządach lokalnych.

–  Niektóre z propozycji w  poradniku mogą wydać się daleko idące, a może nawet kontrowersyjne. Naszą intencją było jednak szukanie rozwiązań, które pomogą tak kształtować programy współpracy, by dzięki ich realizacji samorządy lokalne i organizacje pozarządowe współpracowały coraz bliżej, kierując się potrzebami społecznymi i chęcią pomnażania dobra wspólnego – napisali członkowie zespołu eksperckiego we wstępie publikacji.

Aby otrzymać poradnik w wersji drukowanej wystarczy napisać na adres: federacja@federacja-ngo.pl. Rozsyłamy go nieodpłatnie do wszystkich zainteresowanych!

Publikacja jest też dostępna w wersji elektronicznej do pobrania [pobierz: Poradnik "Plan faktycznej współpracy" >>>]