Aktualności

2014-03-24 Prosta recepta na radę pożytku

Jak powołać radę działalności pożytku publicznego w gminie lub powiecie? Okazuje się, że to prosty proces, ale wymaga konsekwencji. Dobrą praktyką powołania rady jest przykład z powiatu radziejowskiego.

Wśród tzw. raportów z działalności monitoringowej Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych znalazło się podsumowanie starań o powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie. Rada powstała we wrześniu 2013 roku, a w materiale przygotowanym przez Federację zawarty został zwięzły opis drogi do utworzenia rady – od wniosku 8 lokalnych organizacji o jej powołanie, przez proces wyborczy, wspólne spotkania samorządu i organizacji aż po powołanie rady uchwałą zarządu powiatu.
Co ważne, w materiale tym znalazły się także dokumenty zastosowane w procesie tworzenia rady (wniosek o powołanie rady, regulamin jej tworzenia, karta do głosowania itp.), które mogą być zaadaptowane w innych powiatach czy gminach. Warto przeczytać, poznać i… wykorzystać. 

Raport wraz z załącznikami zamieszczony jest na podstronie internetowej Federacji >>>