Aktualności

2014-02-05 Prosta procedura czy nadal brak decyzji?

Czy organizacje i samorząd regionu ustalą wreszcie zasady realizacji wspólnych projektów? Pomysł konkretnego rozwiązania trafił właśnie do Marszałka Województwa.

Propozycję procedury zawierania partnerstw projektowych, gdzie liderem projektu jest organizacja a partnerem samorząd województwa zgłosiła Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych. Pomysł stworzenia procedury wiąże się z ubiegłorocznym niewyrażeniem zgody przez zarząd województwa na zawiązanie partnerstwa z Federacją jako liderem projektu. Powodem braku zgody na ww. działanie był, – zdaniem zarządu województwa – „brak podstawy prawnej do występowania samorządu w projekcie w roli partnera, podczas gdy organizacja pozarządowa pełni rolę lidera”.

Doświadczenie to spowodowało liczne dyskusje wśród organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji oraz w trakcie spotkań dla organizacji (również spotkań organizowanych przez urząd marszałkowski). Federacja nie dała za wygraną i już w ubiegłym roku przekazała niezależną opinię prawną dotyczącą możliwości zawierania partnerstw projektowych, w których liderem jest podmiot pozarządowy, a partnerem jednostka publiczna (
przeczytaj opinię >>>). Federacja zebrała również przykłady i doświadczenia podmiotów pozarządowych z realizacji projektów tego typu, a wreszcie przeprowadziła spotkanie dyskusyjne w gronie osób doświadczonych w realizacji wspólnych projektów z sektorem publicznym. Wynikiem spotkania jest propozycja procedury.

Co przewiduje propozycja Federacji? Kilka prostych kroków: 1. Organizacja pozarządowa składa wniosek do zarządu województwa z propozycją zawarcia partnerstwa na rzecz realizacji wspólnego przedsięwzięcia (wraz z krótkim opisem przedsięwzięcia); 2. Urząd Marszałkowski ogłasza na stronie internetowej dla organizacji informację o możliwości składania wniosków przez inne zainteresowane organizacje; 3. Po zamknięciu zgłoszeń urząd negocjuje warunki wspólnych działań z zainteresowanymi; 4. Zarząd województwa podejmuje decyzje o zawarciu umowy partnerskiej z wybranym podmiotem. Szczegóły procedury zawarte zostały w materiale przekazanym urzędowi marszałkowskiemu (
przeczytaj >>>).

Procedura, strona 1
Procedura, strona 1
Procedura, strona 2
Procedura, strona 2
Procedura, strona 3 (fiszka projektu)
Procedura, strona 3 (fiszka projektu)

– Uważamy, że brak jednoznacznego i ostatecznego stanowiska zarządu województwa w tej sprawie prowadzi do wielu niepotrzebnych nieporozumień i oczekiwań – podsumowuje Jan M. Grabowski z Federacji. I dodaje, że z  prośbą o włączenie się w kwestię wypracowania ostatecznego rozwiązania w  spornej sprawie, Federacja zwróciła się także do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa.

Do pobrania:
Procedura zawierania partnerstw (otwórz >>>)
Opinia prawna ws. możliwości wspólnych działań projektowych i samorządu regionu (otwórz >>>)
Przykład działań partnerskich organizacji (lidera projektu) z samorządem (partnerem projektu): prezentacja Grudziądzkiego Centrum Caritas (zobacz >>>)