Aktualności

2016-04-26 Proobywatelski samorząd z patronatem Marszałka

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego objął patronat nad naszą inicjatywą "Proobywatelski samorząd lokalny", której celem jest wyróżnienie samorządów z województwa kujawsko-pomorskiego prowadzących wysokiej jakości współpracę z organizacjami pozarządowymi i tworzących przestrzeń dla aktywności obywatelskiej.

Nabór zgłoszeń od zainteresowanych samorządów trwa do 29 kwietnia br. (decyduje data stempla pocztowego lub wpływu zgłoszenia do Federacji – w zależności od przyjętej formy zgłoszenia). Po weryfikacji aplikacji Kapituła wyróżnienia będzie odwiedzać samorządy biorące udział w procesie wyróżnienia, jak i pozyskiwać informacje o aktywności samorządu od lokalnych NGO. Ogłoszenie wyników – maksymalnie 4 wyróżnionych samorządów – odbędzie się podczas Wojewódzkiego Forum NGO zaplanowanego na 14 czerwca 2016 roku.

Szczegóły regulaminowe i formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj >>>