Aktualności

2016-06-08 Proobywatelski samorząd - nominacje

Znamy już samorządy nominowane do wyróżnienia "Proobywatelski samorząd". Ogłoszenie laureatów nastąpi podczas XVII Forum NGO, zaplanowanego na 14 czerwca br. w Toruniu.

"Proobywatelski samorząd lokalny" to nowa inicjatywa Federacji, której celem jest wyróżnienie samorządów gmin i powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego, które prowadzą wysokiej jakości współpracę z organizacjami pozarządowymi i tworzą przestrzeń dla aktywności obywatelskiej. Proces wyróżniania obejmował nabór aplikacji wstępnych (formularzy przesyłanych przez samorządy), wizytę przedstawicieli Kapituły w  samorządach oraz zasięganie opinii u  przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru poszczególnych samorządów. Do udziału w procesie wpłynęło 16 zgłoszeń, w  tym 5 z gmin wiejskich, 6 z gmin miejsko-wiejskich, 3 z gmin miejskich oraz 2 z powiatów ziemskich.

W piątek, 3 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie Kapituły wyróżnienia „Proobywatelski samorząd” powołanej przez Zarząd Federacji. Kapituła jest międzysektorowa i składa się z przedstawicieli kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców.

Kapituła wskazała samorządy nominowane do wyróżnienia w czterech kategoriach: (a) gminy wiejskie, (b) gminy miejsko-wiejskie, (c) gminy miejskie, (d) powiaty ziemskie.

w kategorii "gminy wiejskie": Gmina Lisewo, Gmina Płużnica,
w kategorii "gminy miejsko-wiejskie": Gmina Sępólno Krajeńskie, Gmina Żnin,
w kategorii "gminy miejskie": Gmina Miasta Bydgoszcz, Gmina Miasta Toruń,
w kategorii "powiaty ziemskie": Powiat Toruński.

Ogłoszenie laureatów (spośród samorządów nominowanych), którzy otrzymają okolicznościowe statuetki i tytuł "Proobywatelskiego samorządu" nastąpi podczas XVII Forum Organizacji Pozarządowych.