Aktualności

2011-11-30 Programy współpracy województwa z organizacjami

W ostatnich dniach listopada br. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął dwa dokumenty ważne dla organizacji pozarządowych – wieloletni program współpracy z NGO (do 2015) i program roczny na 2012 rok.

Przyjęcie tych dokumentów poprzedziły konsultacje społeczne, w których Federacja czynnie uczestniczyła jako jeden z nielicznych podmiotów pozarządowych komentujących proponowane zapisy. Z trzech głównych postulatów Federacji ostatecznie do programów trafił tylko jeden dotyczący propozycji ujęcia w programie działań zmierzających do utworzenia funduszu pożyczkowego  dla organizacji pozarządowych. Postulat ten wynika z bardzo niekorzystnej dla NGO oferty rynkowej, która praktycznie nie pozwala organizacjom na podejmowanie pożyczek na działalność.

Natomiast w związku ze stanowczym protestem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, w programach nie została uwzględniona propozycja Federacji, aby podobnie jak w przypadku corocznego Forum NGO, także Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej organizowane było przez podmioty pozarządowe przy współpracy ROPS.

Również nie została przyjęta propozycja, by w programie rocznym wskazywać o ile więcej środków na konkursy w kolejnym roku przeznacza województwo wobec puli na konkursy w roku ubiegłym, jak też aby dążyć do przeznaczania na realizację programu współpracy z NGO do 2% wydatków budżetu województwa.

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy zarówno program wieloletni, jak i roczny na 2012 oraz zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych w konsultacjach (przygotowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu).