Aktualności

2013-03-07 Program ES na słomianych nogach

Zakończył się proces konsultacji społecznych projektu Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020. Federacja złożyła liczne uwagi dotyczące zarówno głównych założeń Programu, jak również jego szczegółowych sformułowań.

Stanowisko zostało wypracowane m.in. podczas spotkania zespołu eksperckiego Federacji 25 lutego 2013 roku. Spotkanie moderowali Anna Jaworska oraz Tomasz Dominiak - członkowie grupy roboczej, która uczestniczyła w jednym z etapów tworzenia projektu programu.

- Największe zastrzeżenia w treści programu budzi diagnoza zbudowana na nieaktualnych danych, w dodatku nieuwzględniająca wielu aspektów i doświadczeń tzw. ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, niejasny dobór obszarów priorytetowych i planowanych źródeł finansowania - mówi Janusz Wiśniewski, koordynator zespołu eksperckiego Federacji. - Dokument zyskałby na wartości, gdyby był opracowywany w sposób bardziej partycypacyjny. Program z pewnością wymaga poprawy oraz większego zaangażowania w jego tworzenie środowiska pozarządowego, na co wskazuje nasze stanowisko. Liczymy na owocną współpracę w tym zakresie.

Stanowisko Federacji w sprawie Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020 [Zobacz]>>>