Aktualności

2015-10-12 Procedura na wspólny projekt z miastem
Photo by Emiliano Hernandez, freeimages.com

Mało kto pamięta jeszcze pomysł Federacji sprzed ponad dwóch lat, aby uregulować w toruńskim magistracie zasady tworzenia partnerstw z organizacjami pozarządowymi w tych przypadkach, w których to organizacja jest liderem a gmina (miasto) partnerem. Jednak miejska administracja, przy aktywnym udziale toruńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Federacji dokończyła ten proces.

Procedura zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miasta Toruń i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” została właśnie wprowadzona zarządzaniem Prezydenta Miasta Torunia. Pomysł jej przygotowania pojawił się wiosną 2013 roku. Wówczas szczegółową procedurę wypracowała Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia i przekazała w 2014 roku Prezydentowi Miasta Torunia Michałowi Zaleskiemu. Potem prace wyhamowały. Federacja powróciła do kwestii wprowadzenia procedury m.in. w otwartym liście do toruńskiej RDPP (pisaliśmy o tym tutaj >>>). Podkreśliliśmy wówczas, że ważne jest „aby w kontekście rozpoczynającej się perspektywy finansowej 2014-2020 samorząd i organizacje wypracowały zasady współpracy przy realizacji projektów, które umożliwią uzupełnianie się samorządu i organizacji w pozyskiwaniu zewnętrznych środków i realizacji działań na rzecz mieszkańców. Zwłaszcza, że samodzielne aplikowanie przez jednostkę publiczną albo organizację pozarządową o środki EFS nie pozwoli w wielu przypadkach na osiągnięcie możliwie najlepszych efektów, jak i w ogóle może być poważną przeszkodą w pozyskaniu dofinansowania dla ważnych społecznie projektów”.

I ostatecznie, we wrześniu 2015 roku procedura została wprowadzona zarządzeniem Prezydentem Miasta Torunia. Teraz organizacje, które chcą zaprosić miejski samorząd do udziału we wspólnym projekcie powinny postąpić zgodnie z procedurą, której głównym celem jest transparentność w kontraktach organizacje-samorząd. Tekst zarządzenia i procedura dostępne są tutaj >>>