Aktualności

2016-12-19 Prawa osób z niepełnosprawnościami w regionie - wspólny projekt

Trzy organizacje członkowskie Federacji – Fundacja Stabilo, Fundacja Arkadia i Fundacja Court Watch Polska – będą wspólnie realizować przedsięwzięcie służące monitoringowi instytucji publicznych pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie ma charakter regionalny (wojewódzki) a jego realizacja jest możliwa dzięki sukcesowi w konkursie o środki UE w ramach Programu PO WER.

Wspólny projekt powstawał na kilku spotkaniach między majem a lipcem 2016 roku. W jego przygotowaniu wzięło udział kilka organizacji członkowskich Federacji, które wspólnie ustaliły realizatorów przedsięwzięcia. Realizatorzy (Fundacja Stabilo, Fundacja ArkadiaFundacja Court Watch Polska) złożyli wniosek w konkursie w działaniu 2.6 PO WER.
Celem projektu jest dokonanie przeglądu zadań 50 jednostek administracji rządowej działającej w terenie i samorządowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Wobec każdej z ww. jednostek zaplanowano dokonanie analizy realizowanych przez nią zadań oraz opracowanie dla wszystkich jednostek objętych przeglądem rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji. Wypracowane rekomendacje zmian zostaną przekazane do instytucji monitorowanych a następnie zostanie zweryfikowane ich wprowadzenie.

W konkursie PO WER wyłonionych ma zostać 16 projektów o charakterze wojewódzkim (po 1 w każdym województwie) oraz 1 projekt o charakterze centralnym (dotyczący instytucji na szczeblu centralnym). Wyniki konkursu dostępne są tutaj >>>.